Shiny happy people laughing

Meet me in the crowd, people, people
Throw your love around, love me, love me
Take it into town, happy, happy
Put it in the ground where the flowers grow
Gold and silver shine

Adevărul nu are valoare,

nu este adevăr

dacă nu l-ați experimentat voi înșivă,

dacă nu l-ați trăit direct.

(Jan van Rijckenborgh)

Fii cumpătat ca pământul

și nu vei duce lipsă de nimic.

Creanga prea plină de rod

este mai repede frântă de vânt,

sămânța prea adâncă nu răzbate

și prea multă apă îi stinge suflarea.

(lege belagină)

The Dance 
is the rhythm

of all that dies

in order to live

again.

(Isadora Duncan)